производи

TeSys заштитни уреди
Категорија: Индустриска контрола и автоматизација
Видови:
- Моторни прекинувачи: GV2-ME, GV2-P, GV2-L, GV2-LE, GV3-ME, GV7-R
- Носачи на осигурувачи GK
- Раставувачи VARIO од 12 до 175А
- Термички релеи LR2K, LRD, LR9-F

Назад
Други производи во оваа категорија
TeSys заштитни уреди TeSys контактори
TeSys моторни прекинувачи Фреквентни регулатори и уреди за мек старт
Релеи Извори на напојување и прибор за поврзување
Управувачко сигнални елементи Управувачки станици и кутии
Сигнални елементи Детекција
Автоматизација Hemel ормари